ערכי לשון הקודש - אגן

ערכי לשון הקודשאות האלףערך: אגן


ספר השרשים לרד"ק

  • "וַיָּשֶׂם בָּאַגָּנֹת" (שמות כד ו) הם המזרקים, וכמהו "אַגַּן הַסַּהַר" (שיר השירים ז ג), לפי שתבניתו עגול כתבנית הסהר שהוא הירח.

מחברת מנחם

  • "אגן הסהר" (שיר השירים ו, ג). "וישם באגנות" (שמות כד, ו). "מכלי האגנות ועד כל כלי הנבלים" (ישעיהו כב, כד). מיני קערות המה, עגולות שפה. ו"אגן הסהר" יורה על עגולתם, בהשוות המדמה הסהר לאגן, ללמד שויון עגולתו.

ערכי מצודת ציון


מקורות נוספים

הערות שוליים