פתיחת התפריט הראשי

שער כ"ט, שער הי"ג בהיכל החמישי, שער הנסירה, ובו ט' פרקים: