פתיחת התפריט הראשי

עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ה

דף מז עמוד אעריכה

דף מז עמוד בעריכה

דף מח עמוד אעריכה

דף מח עמוד בעריכה

דף מט עמוד אעריכה

דף מט עמוד בעריכה

דף נ עמוד אעריכה

דף נ עמוד בעריכה

דף נא עמוד אעריכה

דף נא עמוד בעריכה

דף נב עמוד אעריכה

דף נב עמוד בעריכה

דף נג עמוד אעריכה

דף נג עמוד בעריכה

דף נה עמוד אעריכה

דף נה עמוד בעריכה

דף נו עמוד בעריכה

דף נז עמוד אעריכה

דף נז עמוד בעריכה

דף נח עמוד אעריכה

דף נח עמוד בעריכה

דף נט עמוד אעריכה

דף ס עמוד אעריכה

דף ס עמוד בעריכה

דף סא עמוד אעריכה

דף סא עמוד בעריכה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

צח א מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב:

צט ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה. עיין שם בכסף משנה נראה שנעלם הימנו הגי' כאן:

ק ג מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה א:

קא ד ה ו ז מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה ה??:

קב ח מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ט:

דף סב עמוד אעריכה