ספר הבדיחה והחידוד

ספר
הבדיחה והחידוד
כריכת הספר בהוצאת דביר משנת 1951

ספר ראשוןעריכה

הקדמה

 1. קבלנים, בורסקאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים
 2. לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים
 3. אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים
 4. עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים
 5. פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים
 6. צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים
 7. בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים
 8. קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים
 9. אכסניות ואכסנאים
 10. אכלנים ושתיינים
 11. רופאים וחולים
 12. תמימים וערמומים

ציונים

ספר שניעריכה

 1. טיפשים שוטים ומשוגעים
 2. עמי הארצות והדיוטות
 3. שקרנים רמאים וזייפנים
 4. גנבים וגזלנים
 5. מומרים ומוסרים
 6. שדכנים ושידוכים
 7. בין איש לאשתו
 8. בין אבות לבנים
 9. בין אדם למקום
 10. בין אדם לחברו
 11. בין ישראל לעמים

ציונים

ספר שלישיעריכה

 1. בטלנים וחקרנים
 2. בדחנים, ליצנים ומרדנים
 3. חריפים, מפולפלים ומליצים
 4. גדולים ומפורסמים
 5. ציונות וארץ-ישראל
 6. משבטי ישראל
 7. מגיבורי ישראל
 8. מלחמה ומהפכה
 9. סדר טהרות
 10. מפי ילדים
 11. מתוך החומה
 12. תערובת

ציונים

שלוש רשימות