ספרי על דברים לג כה

ברזל ונחשת מנעליך - שארצו של אשר היא היתה מנעלה של א"י:

וכימך דבאך - שכל הארצות דובאות כסף לא"י, כענין שנא' וילקט יוסף את כל הכסף וגו'