פתיחת התפריט הראשי

ספרי על דברים לג יג

וליוסף אמר - מלמד שארצו של יוסף מבורכת מכל ארצות:

ממגד - שהוא טל, מצוי לה בכל שעה: ומתהום רובצת תחת - מלמד שהיתה מרובצת במעיינות: