פתיחת התפריט הראשי

ספרי על דברים לג יד

וממגד תבואות שמש - מגיד שהיא פתוחה לחמה, וכך היא פתוחה ללבנה, שנא' וממגד גרש ירחים: