ספרי על דברים כו ח

<< | ספרי על דבריםפרק כ"ו • פסוק ח' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותח.

ויוציאנו ה' . לא ע"י מלאך ולא ע"י שרף ולא ע"י שליח, כמה שנאמר ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי וגו' . ועברתי בארץ מצרים , אני ולא מלאך. והכיתי כל בכור , אני ולא שרף. ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים , אני ולא השליח. אני ה' .

ביד חזקה . זו הדבר, כמ"ש הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה וגו' .

ובזרוע נטויה . זו החרב, כמ"ש וחרבו שלופה בידו נטויה וגו' .

ובמורא גדול . זו גלוי שכינה, כמ"ש או הנסה א-להים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם ה' א-להיכם במצרים לעיניך .

ובאותות . זה המטה, כמ"ש ואת המטה הזה תקח בידך, אשר תעשה בו את האותות .

ובמופתים . זה הדם, כמ"ש ונתתי מופתים בשמים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן .

דבר אחר - ביד חזקה , שתים. ובזרוע נטויה , שתים. ובמורא גדול , שתים. ובאותות , שתים. ובמופתים , שתים. אלו עשר מכות שהביא הקב"ה על המצרים: דם, צפרדע, כנים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חשך, מכת בכורות].

ר' יהודה היה נותן בהם סימנים, דצ"ך עד"ש באח"ב.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כו ח - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-26-08