התורה והמצוה על דברים כו ח


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כו ח:

ח.

ויוציאנו ה' . כבר הזכיר את ה' - וישמע ה' את קולנו ! ואמר בספרי, שבא ללמד שלא ע"י מלאך וכו'.

ביד חזקה ובזרוע נטויה . כמביא בספרי, עד "ר"י היה נותן בהם סימנים".קיצור דרך: mlbim-dm-26-08