ספרי על דברים כה יח

קסז.

אשר קרך בדרך . אין " קרך ", אלא "נזדמן לך".

ויזנב בך כל הנחשלים אחריך . מלמד שלא היה הורג, אלא בני אדם שנמכו מדרכי המקום, ונחשלו מתחת כנפי המקום.

ואתה עיף ויגע . [ישראל.

ולא ירא א-להים . עמלק].קיצור דרך: mdrjhlka-dm-25-18