ספרי על דברים כה יז

תבנית:ניווט קטעים זמני


קסו.

זכור את אשר עשה לך עמלק . ( זכור בפה, ו אל תשכח בלב. וכה"א שמעו עמים ירגזון .) [ זכור - יכול בלב? כשהוא אומר לא תשכח , הרי בלב אמור! ומה אני מקיים זכור - בפה].

בדרך . בשעת טרופיכם.

בצאתכם . בשעת גאולתכם [מהו אומר? שמעו עמים ירגזון . אבל זה, ולא ירא א-להים ].


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כה יז - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-25-17