ספרי על דברים כה טו


קסד.

למען יאריכון ימיך . זו אחת מכל מצות שבתורה, שמתן שכרה בצדה. והרי דברים ק"ו - ומה גרוגרת שאין אחד מן מאה (באים) באיסר האיטלקי, נאמר בה אריכות ימים; שאר מצות שיש בהם חסרון כיס, עאכ"ו.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כה טו - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-25-15