פתיחת התפריט הראשי

ספרי על במדבר יח ו


יב. ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוים מתוך . בני ישראל לכם מתנה נתונים לה' , לה' הם מסורים ואין מסורים לכהנים.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר יח ו - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-bm-18-06