ספרי על במדבר יח יד

<< | ספרי על במדברפרק י"ח • פסוק י"ד | >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר י"ח, י"ד:

כׇּל־חֵ֥רֶם בְּיִשְׂרָאֵ֖ל לְךָ֥ יִהְיֶֽה׃


"כל חרם בישראל לך יהיה" -- אין לי אלא חרמי ישראל; חרמי גוים נשים ועבדים מנין? ת"ל "כל חרם בישראל"


  • ר' יוסי הגלילי אומר[1] סתם חרמים לכהנים שנאמר (ויקרא, כז) "כשדה החרם לכהן לו תהיה אחוזתו"    או אפילו פירש לבדק הבית? ת"ל (שם,) "אך כל חרם" - 'אך' חלק.
  • ר' יהודה בן בתירה אומר סתם חרמים לבדק הבית שנאמר (שם,) "כל חרם קודש קדשים הוא לה'".    או אפילו פירש לכהנים? ת"ל "כשדה החרם לכהן".
  • רבי יהודה בן בבא אומר סתם חרמים לכהנים שנאמר "כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו".    או אפילו פירש לשם? ת"ל "כל חרם קודש קדשים הוא לה'".
  • ר' שמעון אומר סתם חרמים לשמים שנאמר "קודש קדשים הוא לה'".    או אפילו פירש לכהן? ת"ל "כל חרם בישראל לך יהיה":

קיצור דרך: mdrjhlka-bm-18-14


  1. ^ (ערכין כח, א) ושם נסמן