ספרי על במדבר יב ז

תבנית:ניווט קטעים זמני בכל ביתי נאמן הוא. חוץ ממלאכי השרת. ר' יוסי אומר אף ממלאכי השרת: