ספרי על במדבר יב טז

<< ספרי על במדבר • פרק יב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


ואחר נסעו העם מחצרות. וכי ב' חצרות היו, שנסעו מזו וחנו בזו? אלא כיון שנסעו ישראל לא הספיקו להלוך עד ששמעו שנצטרעה מרים וחזרו וחנו לאחוריהם לכך נאמר ואחר נסעו העם מחצרות.

(התערבבו לדרשן פס' יב טז ופס' יא לה, ויצא לו "ויסעו העם מחצרות ויהיו בחצרות")