נצח ישראל

Netzach israel.jpg
ספר
נצח ישראל

מאת הרב ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל - המהר"ל מפראג זצוק"ל. תנצב"ה.

מדבר כי לא יטוש עמו אשר לעשות לו לעם הואל. ולא יעזוב חבל נחלתו אשר בם בחר האל.
ולא ישקר נצח ישראל. וישלח לנו משיח הגואל. ויבנה במהרה בימינו בנין אריאל.


מבואעריכה

בספר זה מבין כתביו דן המהר"ל בהיסטוריוסופיה של עם ישראל, ובמיוחד בעניני הגלות והגאולה. הספר שמורכב מ-63 פרקים, דן בשאלות רבות הנוגעות לקיומו של עם ישראל.
בחלקו הראשון הוא עוסק בהסברת מהות הגלות, הסיבות לקיומה, והדרכים להחלץ ממנה,
וכן הסברת מהותו ויעודו של עם ישראל בעולם, הקשר שבינו לבין אלוהים,
התהליכים הנצרכים בכדי להביא גאולה לישראל, בחינת דמותו של המשיח,
ובחינת מהותם של תקופות שונות, בתורת הגאולה היהודית, כמו עקבתא דמשיחא, ימות המשיח, והעולם הבא.

כל הספרעריכה

נצח ישראל (מהר"ל)/כול הספר

פרקי הספרעריכה

 
הורדה כספר

מהדורות אחרותעריכה

  • נצח ישראל - ח"א ח"ב, הוצאת "מכון ירושלים", בעריכת ר' יהושע דוד הרטמן