מצוה:לנגוש את הנוכרי עובד עבודה זרה


לנגוש את הנוכרי עובד עבודה זרה

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

אֶת הַנָּכְרִי תִּגֹּשׂ וַאֲשֶׁר יִהְיֶה לְךָ אֶת אָחִיךָ תַּשְׁמֵט יָדֶךָ. (דברים טו, ג)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות מלווה ולווה, פרק א
ספר המצוות לרמב"ם: עשה קמב    השגות הרמב"ן: אינו מונה מצוה זו    ספר החינוך: מצוה תעו    ספר מצוות גדול: אינו מונה מצוה זו