מצודות על תהלים קמה טז

<< מצודות על תהלים • פרק קמה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • 


מצודת דוד

"פותח" - אתה פותח את ידך ומשביע לכל חי לפי רצונו ותאותו