מצודות על תהלים קמה כא

מצודות על תהלים • פרק קמה
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • 


מצודת דוד

"ויברך כל בשר" - ר"ל גם כל בשר יברכו וגו' כמוני