מצודות על תהלים קמה ט

<< מצודות על תהלים • פרק קמה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • 


מצודת דוד

"לכל" - לרעים ולטובים

"על כל מעשיו" - על כל הבריות שבעולם