מצודות על תהלים קכא ה

<< מצודות על תהלים • פרק קכא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • 


מצודת דוד

"ה' צלך" - כמו הצל מגין מחום השמש כן יגן על ימינך לעשות בה חיל