מצודות על תהלים קכא ח

מצודות על תהלים • פרק קכא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • 


מצודת דוד

"צאתך" - שלא תכשל בצאתך בדרך ובבואך