מצודות על תהלים קכא ו

<< מצודות על תהלים • פרק קכא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • 


מצודת דוד

"יומם" - ביום לא יזיק לך חום השמש ובלילה לא יזיק לך לחות הירח המביא תחלואים