מצודות על תהלים קכא ב

<< מצודות על תהלים • פרק קכא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • 


מצודת דוד

"עזרי" - ר"ל אבל לא מצאתי עזר רק מה' וגו'