מצודות על תהלים קיא ד

<< מצודות על תהלים • פרק קיא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"חנון" - כי הוא חנון ורחום ולזה עשה זכרון על הנסים למען ייטיבו דרכם ויקבלו שכר

"זכר עשה לנפלאותיו" - כמ"ש במן קח צנצנת וגו' והנח אותו וגו' למשמרת (שמות יז) למען יהיה לזכרון