מצודות על תהלים קיא ו

<< מצודות על תהלים • פרק קיא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"הגיד לעמו" - הבטיח לעמו להראות כח מעשיו להוריש ז' האומות ולתת להם נחלת הגוים ההם ולזה הגיד שלא יאמרו במקרה בא