מצודות על תהלים קיא ה

<< מצודות על תהלים • פרק קיא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"טרף" - זה המן שכלכל בו אנשי דור המדבר

"יזכור" - כי זכר לעולם הברית אשר כרת את אברהם להביאם לארץ ולזה אף כי מרו בו לא חסרו דבר

מצודת ציון

"טרף" - ענין מזון כמו הטריפני לחם חוקי (שם ל) והושאל ממזון החיה הבאה על ידי טרף