מצודות על תהלים קד יח

<< מצודות על תהלים • פרק קד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


 

מצודת דוד

"ליעלים" - למדור היעלים וכן סלעים להיות מחסה לשפנים ור"ל על הכל ישגיח לתת לכ"א לפי טבעו ומנהגו  

מצודת ציון

"ליעלים" - שם חיה יעל

"לשפנים" - שם חיה שפן