מצודות על תהלים קד טו

<< מצודות על תהלים • פרק קד
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


 

מצודת דוד

"ולחם" - מצמיח הלחם להסעיד לב האדם מחולשתו

"ויין" - מצמיח היין המשמח לב שותהו

"להצהיל" - מצמיח השמן להאיר פני האדם על ידו כשירבה לאכול ממנו ולמשוח בו  

מצודת ציון

"להצהיל" - ענין הארה כמו צהלה ושמחה (אסתר א)

"יסעד" - ישען