מצודות על תהלים קד יז

| מצודות על תהליםפרק ק"ד • פסוק י"ז | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ברושים ביתה" - מקום מדורה על הברושים וכאילו נבראו לתועלתם

"אשר שם" - על ארזי הלבנון יעשו הצפרים לעצמן קן ומקום מדור וכאלו ברא הארזים לתועלת הצפרים 

מצודת ציון

"צפרים" - הוא שם כולל לכל העופות

"יקננו" - מלשון קן ומדור

"חסידה" - שם עוף

"ברושים" - מין אילן סרק