מצודות על תהלים קב כט

<< מצודות על תהלים • פרק קב
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


 

מצודת דוד

"בני עבדיך" - בני אברהם יצחק ויעקב ישובו לארצם וישכנו בה וזרעם יהיה נכון לפניך עד עולם ולא יוסיפו עוד ללכת בגולה ומוסב למעלה לומר את זה יספרו לעכו"ם לומר כזה וכזה התפללתי והנכם רואים כי שמע אלי  

מצודת ציון

"יכון" - מלשון הכנה