מצודות על תהלים קב ד

<< מצודות על תהלים • פרק קב >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


 

מצודת דוד

"כלו בעשן" - ימי הטובים כלו מהר עם העשן ודומה לו הכלה במהרה

"כמוקד נחרו" - נתייבשו במקום המוקד  

מצודת ציון

"כמוקד" - הוא מקום הבערת האש כמו על מוקדה (ויקרא ו')

"נחרו" - ענין יובש כמו נחר מפוח (ירמיהו ו')