מצודות על תהלים קב כא

<< מצודות על תהלים • פרק קב >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


 

מצודת דוד

"לפתח" - להתיר קשרי האסורים להוליכם למיתה

"אנקת אסיר" - צעקת ישראל האסור בגולה  

מצודת ציון

"אנקת" - ענין צעקת אנחה כמו באנק חלל (יחזקאל כו)

"לפתח" - ענין התרת הקשר כמו מוסר מלכים פתח (איוב יב)