מצודות על תהלים צז ב

<< מצודות על תהלים • פרק צז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"מכון כסאו" - הכנת כסאו תהיה בצדק ובמשפט לשלם לכל אחד כגמולו

"ענן וערפל" - הוא משל לחשכת הצרות שיהיו מוכנים לענוש בהם את הרשעים

מצודת ציון

"וערפל" - הוא עב הענן