מצודות על תהלים צז ד

<< מצודות על תהלים • פרק צז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"ראתה" - כשתראה הארץ להב הברקים אז תחיל ותרעד

"האירו" - הברקים יהיו גדולים עד שיאירו לכל העולם

מצודת ציון

"ותחל" - מלשון חלחלה