מצודות על תהלים צז ג

<< מצודות על תהלים • פרק צז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • מצודת ציון

"ותלהט" - ענין להב ושריפה כמו אש לוהט (לקמן קד)

"צריו" - אויביו