מצודות על תהלים פו יז

<< מצודות על תהלים • פרק פו
א • ב • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טז • יז • 


 

מצודת דוד

"כי אתה וגו'" - ר"ל הלא מעולם עזרתני ונחמתני ע"י נתן הנביא בכפרת ומחילת העון דבת שבע לזה שאלתי עשה לי גם אות לטובה להודיע לכל

"ויבושו" - בראותם כי אתה עמדי

"אות לטובה" - פירוש להודיע לכל שחפץ אתה בטובתי  

מצודת ציון

"אות" - סימן ומופת