מצודות על תהלים פו יג

מצודות על תהלים • פרק פו >>
א • ב • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טז • יז • 


מצודת דוד

"משאול תחתיה" - הוא הגיהנם וזהו במה שבשרו ע"י נתן הנביא שנמחל לו העון דבת שבע

"גדול עלי" - הגדלת עמי חסד

מצודת ציון

"תחתיה" - ענין עומק ושפלות