מצודות על תהלים פב ח

<< מצודות על תהלים • פרק פב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • 


 

מצודת דוד

"שפטה הארץ" - הואיל ואין דין למטה שפוט אתה דין עני ואביון

"כי אתה תנחל וגו'" - הלא אף בכל גויי הארץ תאהב העניים דכאי הרוח והנחלתם לך לנחלה לזה שפוט את משפטם