מצודות על תהלים פב ב

<< מצודות על תהלים • פרק פב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • 


מצודת דוד

"עד מתי" - הואיל וכן א"כ עד מתי תשפטו עול ולעולם תשאו פני הרשעים להחניפם בדבר המשפט

מצודת ציון

"תשאו" - ענין חנופה וכן שאת פני רשע (משלי יח)