מצודות על תהלים פב ז

<< מצודות על תהלים • פרק פב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • 


 

מצודת דוד

"וכאחד השרים" - העושקים דלים הרוצצים אביונים כי ע"פ רוב יד השרים במעל הזה

"אכן" - באמת הואיל ואין אתם נזהרים בה תמותו כמו שמת אדם הראשון על שלא נזהר במצותי