מצודות על תהלים פב א

<< מצודות על תהלים • פרק פב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • 


 

מצודת דוד

"בקרב" - יושב בקרב הדיינים וכאלו ישפוט עמהם וכפל הדבר לחוזק

"בעדת אל" - בתוך הדיינים השופטים לראות אם עושים משפט אמת