מצודות על תהלים עח לא

<< מצודות על תהלים • פרק עח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מד • מה • מו • מז • מח • נ • נא • נב • נד • נה • נו • נז • נח • נט • ס • סא • סב • סג • סד • סה • סו • סז • סח • סט • ע • עא • עב • 


מצודת דוד

"ובחורי" - הנבחרים שבהם כרעו ונפלו

"במשמניהם" - בהחשובים שבהם

"ואף" - עכ"ז לעומת זה עלה בהם אף ה' בעת ההיא

מצודת ציון

"במשמניהם" - מלשון שמן

"הכריע" - ענין הנפילה על הברכים