מצודות על תהלים עח ב


מצודת דוד

"מני קדם" - מה שנעשה מימי קדם

"חידות" - דברים סתומים קשה ההבנה והוא מ"ש ויתן לשבי עוזו כי אלו לא נאמר (בשמואל א ג) שלקחו הפלשתים את הארון לא היינו יודעים מה הוא

"אפתחה במשל פי" - אפתח פי לדבר במשל והמשל הוא מ"ש ואש נשקה ביעקב וכדומה

מצודת ציון

"אביעה" - ענין אמירה כמו יום ליום יביע אומר (לעיל יט)