מצודות על תהלים עח סג

<< מצודות על תהלים • פרק עח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מד • מה • מו • מז • מח • נ • נא • נב • נד • נה • נו • נז • נח • נט • ס • סא • סב • סג • סד • סה • סו • סז • סח • סט • ע • עא • עב • 


מצודת דוד

"לא הוללו" - לא באו אל בית החופה כי חתניהן מתו במלחמה

"בחוריו" - אנשי המלחמה

"אכלה אש" - בערה בהם אש חמת ה' ומתו במלחמה

מצודת ציון

"הוללו" - בית החופה נקרא בדרז"ל הלולא (כתובות ה') ע"ש שמהללים ומשבחים שמה את החתן ואת הכלה