מצודות על תהלים עח כא

<< מצודות על תהלים • פרק עח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מד • מה • מו • מז • מח • נ • נא • נב • נד • נה • נו • נז • נח • נט • ס • סא • סב • סג • סד • סה • סו • סז • סח • סט • ע • עא • עב • 


מצודת דוד

"ואש נשקה" - בערה כאש חמתו וכפל הדבר במ"ש וכפל עוד לומר וגם אף וגו'

"ויתעבר" - נתמלא עברה וזעם

מצודת ציון

"ויתעבר" - מלשון עברה וזעם

"נשקה" - מלשון היסק והבערה