מצודות על תהלים עג ו

<< מצודות על תהלים • פרק עג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"ענקתמו" - מעלה גאוה סביב צוארו כענק הזה המסבב הצואר

"יעטף" - יכסה עצמו במסתר לארוב על אנשים לשים ולקחת החמס לעצמו

מצודת ציון

"ענקתמו" - מלשון ענק והוא עדי הצואר

"יעטף" - מלשון עטיפה ומכסה

"שית" - ענין שימה