מצודות על תהלים עג כז


מצודת דוד

"רחקיך" - הרחוקים ממך יאבדו כאשר מעולם הכרת כל הסר ממך

מצודת ציון

"הצמתה" - ענין כריתה כמו עצמו מצמיתי (לעיל ס"ט)

"זונה" - ענין הסרה ועש"ז נקראת המנאפת בשם זונה על אשר סרתה מדרכי הצניעות