מצודות על תהלים עג כח

<< מצודות על תהלים • פרק עג
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"לספר" - לעסוק בספורי מעשיו הנוראים והנפלאים ולא לעסוק בדברי זולת

"ואני וגו'" - יש לי קרבת אלהים כי אקרב עצמי אליו

"שתי" - שאשים מחסי בה'

מצודת ציון

"מלאכותיך" - מלשון מלאכה ומעשה